GDPR ORADEA

Acest articol: GDPR ORADEA este o mica prezentare a Regulamentul General pentru Protecția Datelor va fi adoptat de România 25 mai 2018, iar companiile vor fi obligate să dețină sisteme informatice integrate destinate stocării și prelucrării datelor personale. Companiile care nu vor respecta regulamentul vor primi amenzi uriaşe care ar putea duce la falimentul lor.

dpo

Servicii de securitae si audit conforme cu REGULAMENTUL 679 din 2016

GDPR ORADEA

Parlamentul European a adoptat în data de 14 aprilie 2016 pachetul legislativ privind protecţia datelor personale, ce cuprinde un Regulament General privind Protecţia Datelor, cu aplicabilitate directă la nivelul tuturor statelor membre, şi o

Directivă privind protecţia datelor personale în cadrul activităţilor desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii. Prevederile Regulamentului au intrat în vigoare odată cu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 27 aprilie 2016, dar vor fi aplicabile după expirarea unui termen de 2 ani, începând cu primăvara anului 2018.

GDPR ORADEA

Cui se aplica?

GDPR ORADEA

Tuturor companiilor care activează pe teritoriul tărilor din Uniunea Europeană. Chiar dacă sediul central al firmei se află în străinătate, atât timp cât firma prelucrează date cu caracter personal colectate sau procesate pe teritoriul UE trebuie respectat regulamentul.

GDPR ORADEA

Date cu xaracter personal conform GDPR !!!

GDPR ORADEA

NUMELE COMPLET

ADRESA DE ACASA

NUMĂRUL CARDULUI DE CREDIT

ZIUA DE NAȘTERE

O POZĂ

ADRESA DE E-MAIL

POSTĂRILE PE REȚELELE SOCIALE ȘI ALTELE

NUMĂRUL DE TELEFON

DATA NAȘTERII ȘI/SAU LOCUL NAȘTERII

CARTEA DE IDENTITATE

LOCUL DE MUNCĂ SAU ȘCOALA

CONTURILE SAU POSTĂRILE PE REȚELELE SOCIALE

ADRESA DE E-MAIL

METADATELE

ADRESA IP (ÎN ANUMITE CAZURI)

GDPR ORADEA

Atunci când este stabilită nonconformitatea, este rândul operatorului şi a persoanei împuternicite de acesta să dovedească nevinovăţia pentru daună. În situaţia în care sunt incluşi în aceeaşi acţiune juridică, datoria poate fi împărţită între ei în funcţie de participarea la dăuna produsă. Această împărţire se poate face atât timp cât persoană vizată este compensată pe deplin. Dacă una din părţi (operator sau împuternicit al acestuia) plăteşte întreaga compensaţie, acesta este îndreptăţit să primească înapoi partea pentru care nu este responsabil. Nu este obligatoriu ca amenzile să fie aplicate, ci discreţionar.

Abordarea aleasă cu privire la amenzi este una pe două niveluri, în funcţie de gravitatea, durata  şi natura încălcării.

2% DIN CIFRA DE AFACERI GLOBALĂ, SAU €10 MILIOANE, ALEGÂNDU-SE CARE ESTE MAI MARE

  • În cazul în care compania nu poate dovedi existent unui grad de securitate adecvat
  • Nu a desemnat un responsabil cu protecţia datelor
  • Nu a stabilit un acord de prelucrare a datelor

4% DIN CIFRA DE AFACERI GLOBALĂ, SAU €20 MILIOANE, ALEGÂNDU-SE CARE ESTE MAI MARE

  • Când drepturile persoanelor vizate au fost încălcate
  • Pentru transferuri internaționale neconforme
  • Pentru încălcarea principalelor principii de prelucrare